National Mentoring Day Emblem

Business Wales

All Day
2017-10-27 - 2017-10-27
Canolfan Catrin Finch
NULL
Nodwch y Dyddiad! Cynhadledd Mentora Genedlaethol 2017
Pryd: Dydd Gwener 27 Hydref 2017, 11yb -3yp Lle: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. LL11 2AW.Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Gwobrau Mentora Cenedlaethol ym mis Ionawr eleni, mae Busnes Cymru yn falch o gyhoeddi y cynhelir Cynhadledd Mentora Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf. Mi fydd y gynhadledd yn dod â rhanddeiliaid sydd â chsylltiadau mentora busnes, academaidd a phersonol at ei gilydd a bydd yn gyfle hefyd i fentoriaid, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n cael eu mentora, i rwydweithio.
Pam y dylech fynychu? – Bydd y digwyddiad yn cynnwys prif araith gan aelod o Gyngor Mentora Ewrop, sesiwn CPD, cyfleoedd rhwydweithio a chyfraniadau gan banel arbenigol. Yn rhan o’r Her Cydweithredol, bydd rhanddeiliaid yn cydweithio tuag at ddatblygu ymagweddau cydweithredol â Chymru gyfan ac yn ystod y digwyddiad caiff y Gwobrau Mentora Cenedlaethol 2018 eu lansio. Bydd y manylion llawn am ddigwyddiadau’r gynhadledd hon, sy’n rhad-ac-am-ddim, yn dilyn yn fuan. I sicrhau eich lle, cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-mentora-genedlaethol-national-mentoring-conference-tickets-37874533750
 
Hold the date! National Mentoring Conference 2017
When: Friday 27th October 2017, 11am - 3pm Venue: Catrin Finch Centre, Glyndwr University, Wrexham. LL11 2AW.Following the successful launch of the National Mentoring Awards in January, Business Wales is happy to announce the first pan-Wales National Mentoring Conference, bringing together stakeholders connected with business, academic and personal mentoring and providing opportunities for Mentor and Mentee networking and development.
Why attend? – The event will include a keynote speech from the European Mentoring Council, breakout CPD session, networking opportunities and an expert panel. Stakeholders will work to develop pan-Wales co-working approaches as part of our Collaborative Challenge and the event will launch the 2018 National Mentoring Awards. Further details about the conference programme will be released soon. To reserve a place, please register here: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-mentora-genedlaethol-national-mentoring-conference-tickets-37874533750