National Mentoring Day Emblem

fsb

All Day
2016-10-27 - 2016-10-27
National Assembly for Wales
NULL
National Mentoring Day Thursday 27th October 2016 10.00-12.00pm As part of National Mentoring Day we invite you to join us at the National Assembly, Cardiff Bay to celebrate and recognise the benefits of mentoring in Wales. 10.00am Welcome 10.10am The views of a mentor Adrian May and mentee Layla Bennett Hawksdrift. 10.30am – 11.15am Panel presentations and discussion with Helen Walbey (Diversity Policy Chair, FSB), Siwan Rees (Director of the University of South Wales Exchange), Louise Button (Senior Participation Partner, Chwarae Teg), Lee Sharma (Simply Do), Shazia Awan (Women Create) Bronwen Raine (Business Wales). 11.15pm Networking with tea coffee and Welsh cakes 12.00pm Close RSVP to reserve your place. Sponsored by Vikki Howells AM,   Diwrnod Mentora Cenedlaethol Dydd Iau 27 Hydref 2016 10.00-12.00pm Yn rhan o’r Diwrnod Mentora Cenedlaethol, dyma estyn gwahoddiad i chi ymuno â ni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, i ddathlu a chydnabod manteision mentora yng Nghymru. 10.00am Croeso 10.10am Safbwyntiau’r mentor Adrian May a’i fentorai, Layla Bennett Hawksdrift. 10.30am – 11.15am Cyflwyniadau panel a thrafodaeth â Helen Walbey (Cadeirydd Polisi Amrywiaeth, Ffederasiwn Busnesau Bach), Siwan Rees (Cyfarwyddwr Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru), Louise Button (Uwch Bartner Cyfranogiad, Chwarae Teg), Lee Sharma (Simply Do), Shazia Awan (Women Create) Bronwen Raine (Busnes Cymru). 11.15pm Rhwydweithio, gyda choffi a chacennau cri 12.00pm Diwedd RSVP i gadw’ch lle. Noddwyd gan Vikki Howells AC,